THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ Giáo dục học cấp Trường cho nghiên cứu sinh Đặng Anh Kiệt:

Tên đề tài: Nghiên cứu giải pháp phát triển thể thao thành tích cao ở tỉnh An Giang giai đoạn 2017-2020 và định hướng 2030”.

Ngành: Giáo dục học;  Mã số: 9140101.

Thời gian: 14 giờ 00 ngày 29 tháng 3 năm 2021.

  Địa điểm: Phòng bảo vệ Luận án tiến sĩ.

  Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự!

 

                                                                   PHÒNG ĐT, QLKH&HTQT

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ Giáo dục học cấp Trường cho nghiên cứu sinh Đặng Anh Kiệt:

Tên đề tài: Nghiên cứu giải pháp phát triển thể thao thành tích cao ở tỉnh An Giang giai đoạn 2017-2020 và định hướng 2030”.

Ngành: Giáo dục học;  Mã số: 9140101.

Thời gian: 14 giờ 00 ngày 29 tháng 3 năm 2021.

  Địa điểm: Phòng bảo vệ Luận án tiến sĩ.

  Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự!

 

                                                   PHÒNG ĐT, QLKH&HTQT