THÔNG ĐIỆP  

Chào mừng các bạn đã đến với Trường Đại học Thể dục Thể thao thành phố Hồ Chí Minh  (ĐHTDTT TP.HCM), trường đại học có truyền thống, uy tín và tầm ảnh hưởng lớn nhất về Thể dục thể thao khu vực phía Nam.

Từ khi thành lập năm 1976, các thế hệ giảng viên và cán bộ Trường ĐH TDTT TP.HCM luôn tận tụy cống hiến cho sứ mạng nghiên cứu phát triển tri thức và đào tạo những con người ưu tú, phục vụ xã hội và đất nước. Sự đóng góp lớn lao của đội ngũ hàng chục ngàn cựu sinh viên, những người đã và đang nắm giữ nhiều vị trí quan trọng, đặc biệt trong các lĩnh vực TDTT và giáo dục-đào tạo, đã làm nên danh tiếng ĐHTDTT TP.HCM ngày nay.

Phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, trong những năm qua Trường ĐH TDTT TP.HCM luôn kiên định giữ vững chất lượng đồng thời tiến hành đổi mới mạnh mẽ nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người học, mong đợi của xã hội và của Nhà nước trong bối cảnh mới của nền kinh tế số và toàn cầu hóa. Tầm nhìn 2030 đã được hoạch định và triển khai hiệu quả, danh tiếng và vị thế của Trường từng bước được nâng cao trong nước và khu vực. Với cơ sở vật chất hiện đại và đội ngũ giảng viên có trình độ tiến sĩ đạt tỉ lệ cao, tiềm lực và thành tích nghiên cứu của Trường ĐH TDTT TP.HCM đã dần tiệm cận với chuẩn mực khu vực. Kết quả tuyển sinh hàng năm cho thấy Trường ĐH TDTT TP.HCM luôn là địa chỉ thu hút những học sinh, vận động viên  ưu tú nhất của cả nước. ĐH TDTT TP.HCM đang tiếp tục khẳng định vị trí tiên phong trong hệ thống giáo dục đại học chuyên ngành TDTT của Việt Nam.

Trong làn sóng của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tương lai phía trước sẽ mở ra nhiều cơ hội to lớn cùng với những thách thức khó lường, nhưng sứ mạng cao cả của trường Đại học  TDTT TP.HCM không thay đổi. Với cam kết trách nhiệm xã hội cao nhất, Trường ĐH TDTT TP.HCM  kiên định con đường đổi mới theo tầm nhìn và chiến lược đã hoạch định để phát triển Trường thành một đại học nghiên cứu hàng đầu chuyên ngành TDTT của Việt Nam và trong khu vực. ĐH TDTT TP.HCM  sẽ tiếp tục là nơi hội tụ tri thức khoa học và công nghệ, là môi trường thu hút và phát triển tài năng, đóng góp những giá trị tốt đẹp nhất cho xã hội và đất nước.

Trường ĐHTDTT TP.HCM

Tập tin đính kèm